Double VPN i Multi-hop VPN – czyli łączenie wielu serwerów VPN

Rozwiązanie znane jako Double VPN (Podwójny VPN) lub czasem jako Multi-hop VPN to jeden ze sposobów na zdecydowane zwiększenie stopnia prywatności zapewnianej przez VPN. Polega na łączeniu się kolejno przez kilka różnych serwerów VPN, zanim połączymy się z Internetem. W tym tekście wyjaśnimy jak to działa i w jaki sposób podwójny VPN pomaga lepiej chronić prywatność, przedstawimy dostawców którzy oferują możliwość korzystania z Double VPN oraz wskażemy na zalety oraz wady tego rozwiązania.

Idea, która stoi zarówno za Double VPN (Podwójny VPN) jak i Multi-hop VPN (Wieloskokowy VPN) to kierowanie połączenia przez kilka serwerów VPN, zanim połączymy się z konkretnymi zasobami w sieci. Dzięki temu możemy lepiej chronić swój prawdziwy adres IP podczas aktywności sieciowej i bronić się przed analizą i monitoringiem ruchu sieciowego.

Jak działa Double VPN i Multi-hop?

Podczas klasycznego łączenia się z siecią za pośrednictwem serwera VPN, cały ruch na linii nasz komputer – serwer jest szyfrowany. Dostawca Internetu (i wszystkie inne podmioty, które mogą podsłuchiwać i analizować ruch sieciowy) widzą zaszyfrowaną komunikację i adres IP serwera VPN, do którego ona prowadzi. O ile komunikacja między nami, a serwerem jest szyfrowana, to ta z niego wychodząca do globalnej sieci – już nie.

Przy pomocy zaawansowanej analizy ruchu sieciowego i meta danych na linii serwer VPN – Internet, możliwa jest identyfikacja wzorców zachowania i odwiedzanych zasobów, a tym powiązanie ruchu wychodzącego z osobą korzystającą z serwera VPN. Wymaga to jednak użycia dużych zasobów i zaawansowanych rozwiązań technicznych oraz możliwości analizy ruchu wychodzącego z serwera (czyli najczęściej mogą zrobić to tylko służby kraju, w którym serwer się znajduje). Im więcej osób korzysta z danego serwera, tym mniejsza szansa że się to powiedzie, jednak taka możliwość istnieje.

Łączenie serwerów VPN pozwala się przed tym chronić. Na poniższej ilustracji przedstawiliśmy przykładowy schemat połączenia przy pomocy trzech, zlokalizowanych w różnych krajach serwerów VPN.

Schemat działania podwójnego VPN/Multihop

Łącząc się z serwerem VPN #1, nasz dostawca Internetu widzi jego adres IP. Natomiast serwer VPN #1 widzi nasz, nadany przez dostawcę Internetu, adres IP (kwestia jego logowania zależy od polityki konkretnego dostawcy lub konfiguracji, jeśli jest to nasz własny serwer VPN). Dołożenie kolejnego serwera, powoduje że dostawca sieci (i podmioty monitorujące nasz ruch) traci informację na temat tego, z jakiego serwera VPN będziemy łączyć się z siecią. Z serwera VPN #1 w sposób szyfrowany łączymy się z serwerem #2. Serwer #2 zna tylko adres IP serwera #1 – nasz prawdziwy adres został utracony na etapie połączenia z serwerem #1. Komunikacja między między poszczególnymi serwerami jest szyfrowana, więc zabezpieczona przed ewentualnym podsłuchem. Kolejny serwer VPN jeszcze bardziej rozmywa źródło naszego ruchu i możliwość naszej identyfikacji. Dokładając do tego możliwość zlokalizowania poszczególnych serwerów w różnych krajach, zapewniamy sobie stosunkowo wysoki stopień ochrony prywatności.

Jak łatwo się domyślić, zastosowanie kilku serwerów VPN do połączenia się z siecią odbije się na jakości i szybkości połączenia. Każdy dodatkowy serwer, to dodatkowe operacje szyfrowania i deszyfrowania pakietów. Przepustowość i obciążenie poszczególnych serwerów także wpłynie negatywnie na szybkość połączenia. Również odległości geograficzne pomiędzy poszczególnymi serwerami spowodują, że nasze połączenie będzie musiało przebyć o wiele dłuższą drogę, zanim dotrze do interesującego nas zasobu – a to przełoży się na o wiele wyższy ping.

W praktyce, najpowszechniej stosowane rozwiązanie to podwójny VPN, gdyż zapewnia wszystkie korzyści płynące z łączenia ze sobą serwerów VPN, przy przy jednoczesnym zminimalizowaniu negatywnych efektów korzystania z tego rozwiązania.

Dostawcy VPN oferujący Podwójny VPN i Multi-hop

W ofercie poniższych dostawców znajdziesz Double VPN lub Multi-hop.

Wady i zalety korzystania z podwójnego VPN

Jak każde rozwiązanie, podwójny VPN ma zarówno zalety i wady:

Zalety

  • pozwala na znaczne zwiększenie prywatności w sieci
  • pozwala wygodnie zmienić IP
  • możemy dzięki niemu skutecznie ukryć adres IP
  • można „skakać” po różnych lokalizacjach geograficznych, zanim połączymy się z docelowym zasobem
  • pomaga w ochronie prywatności w krajach, gdzie władza jest opresyjna w stosunku do obywateli
  • można szybko z tego skorzystać wykupując gotową usługę

Wady

  • szyfrowanie i deszyfrowanie na każdym etapie spowalnia szybkość połączenia
  • korzystanie z wielu serwerów VPN w jednym momencie powoduje spadek prędkości (jeden wolniejszy serwer wpłynie negatywnie na całe połączenie)
  • korzystanie z wielu różnych oddalonych od siebie lokalizacji znacznie zwiększa ping

Jak widać nie jest to rozwiązanie idealne. Podwójny VPN oraz Multi-hop pozwala znacząco podnieść stopień ochrony prywatności w sieci i bronić się przed podsłuchem i monitoringiem. Jednocześnie musimy się spodziewać, że prędkość i komfort korzystania z Internetu może dość mocno spaść. Ale jeżeli zależy nam na bezpieczeństwie, to wygoda nie powinna być kluczowym czynnikiem.