Urząd Skarbowy chce gromadzić adresy IP przedsiębiorców

Kacper Zieliński 31.05.2018

Ministerstwo Finansów wpadło na nowy pomysł, który ma wspomóc Urzędy Skarbowe w wykrywaniu oszustw podatkowych. Chce, aby banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazywały do Krajowej Administracji Skarbowej adresy IP klientów korzystających z kont firmowych. Adresy IP mają być używane do analizy ryzyka i wspomóc w wykrywaniu podejrzanych transakcji. Przy pomocy adresów IP MF chce zwiększyć możliwości już działającego systemu STIR, który służy do analizy ryzyka i ma wspomagać w wykrywaniu podejrzanych transakcji. 

Wprowadzane regulacje są częścią większych zmian w Ustawie o ordynacji podatkowej i mają wejść w życie już 1 lipca tego roku, z pominięciem konsultacji. Z całością projektu można zapoznać się na stronach rządowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12311701/12509101/12509102/dokument342380.pdf

Planowany zapis dotyczący przekazywania adresów IP brzmi następująco: 

adres IP, z którego następowało logowanie do serwisu internetowego służącego obsłudze rachunku podmiotu kwalifikowanego, lub z którego pochodziły dyspozycje przeprowadzenia transakcji dotyczących rachunku podmiotu kwalifikowanego, oraz datę i godzinę tych logowań lub złożenia dyspozycji ‒ jeżeli są dostępne;

Planowane zmiany są krytykowane przez wiele środowisk, wskazywana jest również ich możliwa niezgodność z RODO. Co więcej, pozyskane przez US adresy IP mogą być użyte również do analizy lokalizacji, z których wykonywane są operacje bankowe,(spółka na cyprze, zarząd w Polsce) w której faktycznie prowadzona jest działalność. Przekazywanie danych budzi kontrowersje, w związku z wejściem RODO.

Zastanawiające jest, jakie proponowana regulacja będzie miała zastosowanie w praktyce. Dzisiaj wielu przedsiębiorców korzysta na co dzień z VPN do poprawy bezpieczeństwa i ochrony prywatności, łącząc się z siecią za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych w Polsce jak i za granicą. Dzięki temu ukrywają swój prawdziwy adres IP oraz szyfrują połączenie. Jak tę kwestię potraktuje Administracja Skarbowa? Czas pokaże.

Czytaj również:

Udostępnij ten tekst:

Wykop